Profetische woorden

Wordt als de kinderen.

Hier ben Ik, Mijn kind, de levende God, met een levend Woord, want Ik ben een levendmakende Geest. Het zal jouw binnenste, jouw innerlijke mens vernieuwen en heel maken, zodat je ongeremd en op natuurlijke wijze Mijn Liefde zal verkondigen en overbrengen.

Ja, je bent al aan het zaaien, zuiver zaad en dat stemt tot nadenken bij de ander.

Het is Mijn Woord, het zijn Mijn woorden waaraan kracht is verbonden, want Mijn

Woord is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard, het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Hebreën 4:12

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem, aan wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Ik ken jouw zitten en jouw opstaan en van verre jouw gedachten. Met al jouw wegen ben ik vertrouwd, niets is voor Mij verborgen Psalm 139

Daarom, lever jezelf uit aan Mij probeer niet alles vanuit jezelf goed te doen of op te lossen, maar bespreek de dingen met Mij, zodat Ik mijn werken door jou heen kan uitwerken.

Heb Mij lief boven alles dit houdt in, wat je ook bedenkt, of wilt doen, kom allereerst in Mijn aanwezigheid bespreek de dingen met Mij als jouw Vader en wordt als de kinderen. Want velen van mijn kinderen willen groot zijn en voor Mij werken. Maar Ik zeg, als u niet veranderd en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der Hemelen niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is het belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen. Mattheus 18

Daarom zal lk een ieder die Mijn woorden hoort en ze doet vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de Rots heeft gebouwd. mijn zegen zal op jou rusten.

Bidt elkander de zegen toe.

 

O

 

Voor Mijn bruid,

U hebt Mij toegezongen: U bent eindeloos mooi. Tot op de dag van vandaag wordt er door engelen gezongen “Ere zij God in den hoge”. Dezelfde engelen wil Ik laten zingen: je bent eindeloos mooi, maar wel naar de gemeente, naar de herders, naar jou. Besef je wel hoe mooi je bent. Ik heb er alles voor over gehad om jou te redden, te beminnen. Ik heb je onvoorwaardelijk lief. Jij mag ook de mens onvoorwaardelijk liefhebben, met Mijn ogen naar mensen kijken, vanuit de Geest. Dat is Mijn bruid, eindeloos mooi, daar maak jij deel van uit. Zal Ik er dan niet alles aan doen die gemeente rein en heilig te maken, compleet aan je vlees afsterven. Wie zijn leven verliest zal het behouden. Jouw leven is behouden, uit liefde, en Ik verlang ernaar om ook hier op aarde nog lange tijd met jou door te brengen, gezond. Eet dit woord, net als de profeet moet het een deel worden van jezelf, en dan ga je het ervaren.

Zo spreekt Uw God.

O

Mocht u zich in één van deze woorden herkennen dan is dit woord voor u bedoeld, maak het tot uw eigendom.

Meer woorden lees dan ons blad 'Overgave'. Of bezoek eens een van onze bijeenkomsten, kijk op onze agenda.