Vorming en toerusting

Heeft u belangstelling voor een Profetische toerustingsdag in uw gemeente?

Dit is een studiedag waarin wij u willen leren luisteren naar Gods stem, door het gebruik van de geestelijke gaven.

Verschillende studieleiders en diverse onderwerpen over de Gaven van de Geest.

Praktische vorming: Rinke en Ellen van der Meer en anderen.

Voor meer info neem dan contact met ons op voor de verschillende mogelijkheden hierin.
Telefoon 079 - 361 31 45 (voicemail inspreken) of per e-mail: Overgave@hetnet.nl