Doel

Het bevorderen en activeren van de geestelijke gaven voor iedere gelovige in Jezus Christus.
De Bijbel is hierbij de grondslag en onze richtlijn.